ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Λόγω Ψυχής

 Αθηναικό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

 

Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ)

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ΕλλάδοςΕλληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας  ( hestafta)


E.M.D.R

MARTE MEO HELLAS

 E F T A Europian Family Therapy Association

European Association for Psychotherapy

 


Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας


The European Federation of Psychologists Associations
British Psychological Association
American Psychological Association


 Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
 The Royal College of Psychiatrists
American Psychiatric Association


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)
 International Federation of Social Workers (IFSW)
 


 Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

 ΜΕΡΙΜΝΑ. Εταιρεία για τη φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο

 Δωρεάν Ψυχολογική Υποστήριξη στους δήμουςΔωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους δήμους
Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους δήμους
Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους δήμους